palpal

Reagovanje Uprave za indirektno oporezivanje BiH na tekst o terminalu na Rači

Nakon teksta koji sam jutros objavio o namještanju tendera na graničnom prelazu Rača, dobio sam Demanti Uprave za indirektno oporezivanje BiH koji sa velikim zadovoljstvom prenosim u cjelosti. Drago mi je da uvaženi direktor Miro Džakula pomno prati moje pisanje, jer ću već sutra objaviti niz zaniljivih dokumenata i postaviti mu nekoliko  pitanja, a nadam se da će uvaženi direktor Džakula biti brz kao danas i „žurno“ odgovoriti na njih.

ODJELJENJE ZA KOMUNIKACIJE I MEĐUNARODNU SARADNJU

                                       

           NEBOJŠA VUKANOVIĆ INFO

           Predmet  Reakcija UIO 

 

Dana 28.07.2019. godine na Vašem portalu je objavljen tekst pod nazivom „Kome Džakula namješta terminal u Rači“?

Ne ulazeći u Vaše pravo da objavljujete priče shodno uređivačkoj politici i slobodi novinarstva, zbog potpuno tačnog i objektivnog informisanja javnosti u BiH želimo da pored objavljenog teksta postavite i reakciju Uprave za indirektno oporezivanje, sljedećeg sadržaja:

 

UIO u potpunosti dematuje neistine o navodnom „namještanju“ carinskog terminala Rača bilo kom licu! Tačno je da je UIO raspisla javni oglas za carinski terminal za potrebe Carinske ispostave Bijeljina i to je jedina istina u tekstu objavljenom na Vašem portalu. Sve ostalo su neistine i zato nalazimo za shodno da Vašim čitaocima damo preciznu i na bazi činjenica sastavljenu informaciju o stvarnim razlozima raspisivanja pomenutog javnog oglasa.  

Upravi za indirektno oporezivanje  su se u više navrata obraćali špediteri, prijevoznici, privrednici grada Bijeljine kao i predstavnici gradske vlasti, ističući problem nefunkcionalnosti postojećeg carinskog terminala. Nefunkcionalnost  posebno dolazi do izražaja prilikom obavljanja carinskih procedura, a sve zbog  nepravilno postavljenog položaju sadašnjeg carinskog terminala i Carinske ispostave Bijeljina u odnosu na granični prijelaz Rača. Pored privredne zajednice i prijevoznika, i revizorska mišljenja su ukazala da je “apsudno, ali istinito” i da je jedini slučaj u BiH upravo u Bijeljini da se carinski terminal nalazi prije samog graničnog prijelaza, što povlači i dodatno pitanje sigurnosnih uslova. Kroz prethodne godine su upravo brojni medijski izvještaji govorili o  nefunkcionalnsot carinskog terminala u Bijeljini, o velikim gužvama na graničnom prijelazu Rača zbog dugih kolona kamiona na mostu, koji nisu mogli ući u krug carinskog terminala zbog skučenog i ograničenog prostora. Pored svega prethodno pomenutog, prijevoznici i ostali korisnici carinskog terminala u Bijeljini, s pravom se žale na opšte uslove koji nisu odgovarajući na ovoj lokaciji. Razlog je činjenica da UIO nema sistematizovana radna mjesta za održavanje terminala u svom vlasništvu, pa tako ni radna mjesta za održavanje Carinskog terminala Bijeljina, a sredstva predviđena u budžetu UIO nisu bila ni približno dovoljna da bi se konstatno angažovala druga lica za održavanje ovog carinskog terminala. Zbog tih razloga su opšti higijenski i radni uslovi na postojećem Carinskom terminalu Bijeljina i dnas izuzetno loši. 

Također, prilikom donošenja ove odluke imala se u vidu i činjenica  da je najavljena izgradnja nove trase autoputa na relaciji  Rača-Bijeljina, Bosna i Hercegovina, odnosno  Kuzmin-Sremska Rača, Srbija, koja između ostalog predviđa izgradnju graničnog prelaza na drugoj lokaciji u odnosu na postojeću kao i promjenu toka samog putničkog pravca, te reorganizaciju poslovnih procesa unutar carinske službe. 

Sve prethodno pomenuto su tačne činjenice i stvarni su razlozi za rapisivanje Javnog oglasa za carinski terminal za potrebe Carinske ispostave Bijeljina.

 

  UIO u potpunosti dematuje sve paušalno izrečene navode objavljene na Vašem portalu, a zbog potpuno tačnog i objektivnog informisanja javnosti tražimo da objavite reakciju UIO u cijelosti!

 

Odjeljenje za komunikacije i međunarodnu saradnju.

          Uprava za indirektno oporezivanje