palpal

Reagovanje advokata Vladimira Bebe Popovića

vladimir beba popovic foto beta nenad petrovic_1386402679_672x0.jpg

Reagovanje

Na našu adresu stiglo je reagovanje advokatske kancelarije Bošković iz Beograda, koja je pravni zastupnik Vladimira Bebe Popovića, i koje prenosimo u cjelosti.

Kao ovlašćeni punomoćnik Vladimira Popovića Bebe iz Beograda,a povodom teksta koji je objavljen dana 26.6.2017.god.čiji ste Vi autor postavljen na blogu http://nebojsavukanovic.info/node/1695 a u kom tekstu pominjete Vladimira Popovića Bebu, bivšeg šefa Biroa za komunikacije u Vladi pokojnog premijera Republike Srbije Dr Zorana Đinđića i navodite da je suvlasnik sa udelom od 4% preduzeća Agroherc, zajedno sa Tomić Aleksandrom , ističemo da Vladimir Popović Beba iz Beograd nije suvlasnik pomenutog preduzeća, da nije učestvovao u bilo kakvim malverzacijama, niti kupovini nekih preduzeća, niti izvlačenja novca iz Fabrike cevi Unis Derventa i da ste ime Vladimir Popović koji je verovatno suvlasnik nekog preduzeća iskoristili zlonamerno, i prikazali da to lice je u stvari moj vlastodavac, kako bi istog diskreditovali , iako nema nikakve veze sa pomenutim Vladimirom Popovićem, jer se radi o potpuno drugom licu.

Te činjenice ste mogli, i morali, utvrditi prostim uvidom u Registar privrednih subjekata gde se nalaze podaci,matični brojevi i adrese iz kojih se lako moglo utvrditi da taj suosnivač, sa istim imenom i prezimenom kao moj vlastodavac, a kojih ima na stotine, nije isto lice koje vi poninjete u Vašem tekstu.

Obzirom na izneto, te, činjenice da Vladimir Popović iz Beograda nema nikave dodirne tačke sa Vašim navodima u tekstu, zahtevam da odmah na istom blogu, date odmah ispravku netačne informacije kao i uputite pismeno izvinjenje Vladimiru Popoviću zbog netačno iznetih informacija.

U protivnom moj vlastodavac će biti prinuđen da predruzme sve zakonske mere radi sprečavanja i otklanjanja nanete štete, koja mu se čini ovom prilikom objavljivanjem netačnih informacija, koje imaju senzancionalistički karakter, kao i nameru da se moj vlastodavac označi kao lice koje čini kriminalne radnje, iako sa pomenutim Vladimirom Popovićem nema ama baš nikakve veze.

Nadamo se da ćete odmah postupiti po ovom zahtevu, i da neće biti potrebe za podnošenjem tužbe protiv Vas kao autora ovog teksta ,sa netačnim informacijama o mom vlastodavcu.

Advokatska kancelarija Bošković
Advokat Ante Bošković
Beograd
ul. Vojvode Milenka br 5/II
tel: +381113621359
mob: +38163223280

Istražujući poslovanje firme „Agroherc“ iz Bileće i njene veze sa Fabrikom valjanih cijevi UNIS Derventa, utvrdili smo da je manjinski suvlasnik preduzeća „Agroherc“,koje je kupilo bilećki Mlin i „Žitoprodukt“ Vladimir Popović iz Beograda, pa smo se u prvom tekstu zapitali da li se radi o poznatom Vladimiru Popoviću zvanom Beba. Po Zakonima koji važe u Republici Srpskoj matični broj i drugi lični podaci su zaštićeni, i samo ovlaštena službena lica ali ne i novinari mogu doći do tih podataka. Prema našim izvorima informacijama biskim istrazi „Agroherca“ i službenim licima saopšteno nam je da je manjinski vlasnik Vladimir Popović zvani Beba.
Ukoliko smo nenamjerno napravili grešku navodeći osobu koja ima isto ime i prezime kao Vaš klijent, izvinjavamo se i objavljujemo u cjelosti Vaše reagovanje jer nam nije bila namjera da narušimo ugled Vašeg klijenta.

S poštovanjem

Nebojša Vukanović