Razgovor sa Slavišom Rakovićem

O ekonomiji, politici, bankarstvu, društvu, uređenju i stanju u Republici Srpskoj razgovarao sam sa uglednim ekonomistom Slavišom Rakovićem.