palpal

Razgovor sa Massimom Savićem

Zanimljiv razgovor iz 2014. sa Massimom Savićem u kome govori o sebi, muzici, nestašnom djetinjstvu, porodici, modi, prvom kompozicijama i počecima..