palpal

Radovi na sanaciji usjeka i kosina na putu Trebinje – Bileća