palpal

Program razvoja grada Trebinja u periodu od 2016 – 2020.

Poštovani sugrađani,

Za manje od mjesec dana CiK BiH donijeće Odluku o raspisivanju lokalnih izbora u BiH. Polazeći od stava da ljudi treba da se okupljaju oko programa, ideja i jasne vizije razvoja grada a ne oko ličnih interesa i interesnih grupacija, Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića objavljuje Radnu verziju Programa Trebinje 2016. – 2020. Na nešto više od 70 strana detaljno predstavljamo našu viziju razvoja Trebinja u naredne četiri godine, projekte koji treba da se urade, te precizan način njihovog finansiranja i funkcionisanja. Tim ljudi radio je na izradio Programa, za koji mi smatramo da je najbolji i najrealniji prijedlog ubrzanog razvoja Trebinaj u narednom periodu.
Očekujemo da se oko Programa povede javna rasprava, te da građani iznesu svoje primjedbe, ideje i sugestije kako bi do početka kampanje imali što širi konsenzus, najbolja rješenja i usaglašen prijedlog razvoja Trebinja od 2016. – 2020.
Sve primjedbe,zamjerke sugestije, nove ideje i prijedloge na predloženi Program građani mogu poslati na mail adresu: nebojsa.vukanovic@gmail.com

S poštovanjem,

Nebojša Vukanović

Download Programa razvoja grada Trebinja u periodu od 2016 – 2020.
www.nebojsavukanovic.info/sites/default/files/prgt.docx