palpal

Problemi sa zemljištem u bivšoj trebinjskoj kasarni