Problem divlje deponije u Nevesinju

Uz sami magistralni put Nevesinje – Mostar, u blizini sela Bišina, godinama se nalazi velika divlja deponija smeća, koja je ogroman ekološki i sanitarni problem. Lokalne i republičke vlasti ništa ne preduzimaju da se ovaj problem riješi,  a zdravlje stanovništva je ugroženi..