Приватизација државе и концесије

Како се по партијској линији дијеле концесије, уништава држава и природно богатство.  …