Privatizacija države i koncesije

Kako se po partijskoj liniji dijele koncesije, uništava država i prirodno bogatstvo.  …