Priprema li Luka prodaju Elektroprivrede RS?

Da li Luka Petrović ima zadatak da uništi i zaduži Elektroprivrede Republike Srpske kako bi joj se oborila cijena? Da li se zbog toga vrši stalan pritisak na proizvoda i distributivna preduzeća da nepotrebmo uzimaju velike kredite kako