palpal

Prilog BNTV povom Odluke Ustavnog suda RS o vukanovoj Apelaciji