Prijedlog filantropima i dobrotvorima

Zamjenik i kum gradonačelnika Miko Ćurić tvrdi da je skoro 150 privrednika iz Trebinja dobrovoljno uplatilo oko 566 000 maraka u lukin „Fond solidarnosti“. Koliko čovjek mora biti bez imalo srama i obraza pa da izjavi ovako nešto jer svi u Trebinju znaju kakav je pritisak vršio upravo Ćurić na privrednike kako bi mu platili reket. Ako su privrednici uplaćivali sredstva dobrovoljno, kao što to lažno tvrdu kum Ćurić, zašto im je on slao “Rješenje o utvrđivanju posebne naknade za solidarnost“ u kome se navodi da firma i odgovorno lice imaju rok do 30.06.2017. godine da uplate sredstva na žiro račun Fondacije u iznosu od 0.5% prometa ostvarenog u 2016. godini? Ako je plaćanje na dobrovoljnoj osnovi, zbog čega je Miko Ćurić, kao predsjednik Upravnog odbora bivšeg Fonda solidarnosti, na adresu svake firme u Trebinju poslao fakturu i Rješenje tražeći da do 30-og juna uplate tzv „naknadu za solidarnost“ koja se utvrđuje na osnovu ostvarenog prometa u prethodnoj godini?                                                                    

Ako neko daje sredstva dobrovoljno, onda on odlučuje koliko će sredstava i kome da uplati za koje svrhe. Ako neko nekom nezakonito i na silu otima novac i dio pazara, onda to nije dobrovoljan prilog već reket. Ćurić je, kao predsjednik Upravnog odbora Fonda solidarnosti, uporno pozivao i vršio pritisak na privrednike iz Trebinja da mu uplate sredstva koja je on razrezao, koristeći se podacima APIF-a. Oni koji bi odbili da mu plate imali su dosta problema, nisu mogli dobiti nikakav tender i sklopiti posao sa javnim preduzećima, a mnogima su slate vandredne inspekcijske kontrole kako bi pisanjem kazni primorali neposlušne na plaćanje.                                                                                             

Ponekad se upitam koliko čovjeka mora biti bez imalo časti i obraza, pa da izađe u javnost i tvrdi da su privrednici uplatili sredstva dobrovoljno, a lično je zvao više stotina ljudi i uporno tražio da mu plate reket u visino 0,5% prometa? Koliko neko treba biti beskrupulozan i licemjeran da nekog ko se bori za zakonitost optuži da je odgovoran za teško stanje hiljade socijalno ugroženih u Trebinju, a nalazi se u vrhu Klana koji je u namještenim javnim nabavkama zloupotrijebio desetine miliona maraka?

Na kraju za Luku, Mika i ostale filantrope i dobrotvore imam jedan konstruktivan prijedlog, jer ionako sve što rade su pokušaji kopiranja i preuzimanja mojih ideja i programa. Ako trebinjski privrednici dobrovoljno uplaćuju sredstva, kako tvrde kumovi, onda se problem može veoma lako rješiti.

Miko i Luka mogu da osnuju NVO ili Udruženje građana nazvano Fond solidarnosti, u koje bi trebinjski privrednici dobrovoljno uplaćivali sredstva kao i do sada, a na čelo Udruženja neka se imenuju 3 člana Upravnog odbora ugašenog Fonda solidarnosti. Sve se može uraditi, i da bude u skladu sa zakonom. Na račun Udruženja sredstva ne bi mogli uplaćivati samo javna preduzeća i ustanove, jer bi to vodilo u zloupotrebe. Dajem javno riječ da ću na 100 000 maraka dobrooljnih donacija trebinjskih privatnika ja uplatiti 500 maraka (0,5%), i tako pomoći da se rješavaju egzistencijalna pitanja ugroženih Trebinjaca.

 

Nebojša Vukanović