Prica o preradjivacu smokava Bozu Vlacicu iz Trebinja