palpal

Presuda Petru Đokiću

Objavljujem presudu Ustavnog suda BiH, vijeća kojim je predsedavao sudija Milorad Simović, od 2.12.2009. godine, kojom je potvrđena presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta i Petar Đokić pravosnažno osuđen na kaznu zatvora zbog Krivičnog djela pvreare.