palpal

Pregled skupštinske rasprave o budžetu i ekonomskoj politici

Pregled skupštinskih diskusija o budžetu i ekonomskoj politici Vlade Republike Srpske