Pregled dana u Skupštini 23.6.2020.

Pregled današnjih skupštinskih diskusija o Deklaraciji o položaju Crkve i Srba u Crnoj Gori, Zakonu o električnom energiji i Zakonu o visokom obrazovanju..