Poziv studentima i mladima da se bune i bore za svoja prava

Rasprava o položaju studenata i studentskim organizacijama, apatiji u društvu