Потребна је герилска борба, као хајдуци и ускоци некада