Поступање по Закључку Основног суда у Требињу

Основни суд у Требињу и судија Мара Милидраговић донијела је 19.3.2019. године следећи Закључак:

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОСНОВНИ СУД У ТРЕБИЊУ

Бр 95 0 Мал 035544 16 И

Требиње, 19.3.2019.

 

Основни суд у Требињу, судија Мара Милидраговић, у извршном поступку тражиоца извињења Љуба Вуковића из Билеће, улица Пека Павловића бр 4, кога заступа пуномоћник Југо Милановић, адвокат из Требиња, против извршеника Небојше Вукановића из Требиња, Улица Вожда Карађорђа бр 39, радинаплате дуга, ван рочишта, донио је дана 19.3.2019. године сљедећи:

 

   ЗАКЉУЧАК

 

1. Позива се извршеник Небојша Вукановић из Требиња, да у року од 15 дана од дана пријема овог Закључка, поступајућем суду достави доказ да је поступио по Рјешењу о извршењу Основног суда у Требињу број 95 0 И 035544 16 И од 27.9.2016. године, те у средствима информисања, односно БН телевизији објавио извињење тражиоцу извршења за неистините наводе изнијете дана 27.9.2014. године.

 

2. Уколико извршеник у достављеном року не достави доказ да је по Рјешењу о извршењу поступљено, Суд ће приступити изрицању новчане казне извршенику у износу од 1 500 КМ, а све у складу са чланом 209. и чланом 17. Закона о извршном поступку Републиек Српске („Службени гласник РС бр 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13).

 

судија:

Мара Милидраговић

 

Поука о правном лијеку:

Против овог Закључка није допуштен правни лијек.

 

Као легалиста који поштује државу и законе, поступајући по Закључку Основног суда у Требињу, у  средствима јавног информисања, блогу „небојшавукановић.инфо“ упућујем јавно извињење тражиоцу извршења: Извињавам се Љубу Вуковићу за неистине изнесене дана 27.9.2014!

 

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 

Изјава која је била предмет овог спора за клевету изнесена је у специјалној предизборној емисији „Избори 2014. -изборно представљање“ емитована на БН телевизији дана 27.9.2014. године, и емитује се само у посебном програму уочи избора у Републици Српској и БиХ, општих и локалних. Нисам ни власник, ни новинар, нити уредник БН телевизије и без плаћања и закупа термина не могу извршити Закључак Основног суда у Требињу. Мој блог, који дневно има преко 20 000 прегледа, је средство јавног информисања, и на њему сам у могућности да објавим извињење, што сам овим путем учинио, и тако поступио по Закључку и пресуди Осноног суда у Требињу.

Имајући у виду да сам већ платио све обавезе из пресуде, новчану накнаду за клевету, трошкове суђења са затезним каматама, те новчану казну од 1 000 КМ, сматрам да сам овим јавним извињењем испунио све обавезе из пресуде и Закључка, те тражим од Основног суда, и судије Маре Милидраговић, да одустану од изрицања новчане казне у износу од 1 500 марака.

Суд треба да има у виду да сам јавна личност и посланик у Народној скупштини Републике Српске, док је и тужичац и тражилац извршења Љубо Вуковић такође политичар и јавна личност која обавља више функција, и да је стварни циљ тужиоца и Захтјева за извршење да се јавно понизим и дискредитујем. Прво извињење које сам упутио Основном суду у Требињу, по оцјени судије Маре Милидраговић било је ироничног садржаја и није прихваћено. Ово извињење нема ни трунку ироније, и сматрам да га Суд треба прихватити у потпуности, и тако након 5 година окончати бесмислени судски спор.

 

Извршилац изврења:

Небојша Вукановић