Poslovanje i rezultati naše i crnogorske Elektroprivrede!?

Crna Gora već decenijama ima problem da sopstvenom proizvodnjom obezbijedi dovoljne količine električne energije za domaće potrebe, jer ima skromne kapacitete, samo jednu termoelektranu u Pljevljima, te dvije veće hidrocentrale – HE Piva i HE Perućica na Glavi Zete. Zbog toga uvozi struju, posebno kada punim kapacitetom radi Kombinat  aluminijuma u Podgorici, koji je najveći potrošač električne energije u Crnoj Gori. Uprkos skromnim proizvodnim kapacitetima i malom broju potrošača i stanovnika, Elektroprivreda Crne Gore u 2018. godini ostvarila je profit od čak 44 miliona evra, ili oko 87 miliona maraka.

Potencijali Elektroprivrede Republike Srpske i Elektroprivrede Crne Gore se teško mogu porediti, jer za razliku od Crne Gore, koja ima samo jednu termoelektranu i dvije hidrocentrale, Elektroprivreda Srpske ima dvije termolektrane, u Gacku i Ugljeviku, te sistem hidroelektrana na Drini, Trebišnjici i Vrbasu. Republika Srpska ima skoro duplo više stanovnika i potrošača, i bilo bi za očekivati da postiže mnogo bolje finansijske i proizvodne rezulatate od komšija.

      Ipak zbog višegodišnje pljačke, kriminala i sistematskog razaranja, Elektroprivreda Republike Srpske je na koljenima. Novi direktor Elektroprivrede RS Luka Petorović, koji je na funkciju imenovan nezakonito jer je istovreeno i generalni sekretar vladajućeg SNSD-a, očito će da zakuca poslednji ekser u mrtvački sanduk elektro-energetskog sistema, kao što je sa svojom familijom, kadrovima i poslušnicima uništio i oborio na koljena nekada moće Hidroelektrane na Trebišnjici. HET uzima kredite kako bi izmirio dugovanja, i planira da polovinu radnika pošalje na prinudni odmor, jer do jeseni ne radi agregat u Platu. Koliko je, uprkos velikim kapacitetima, krhka Elektroprivreda Srpske, govori činjenica da je redovan remont Termoelektrane Gacko, koji je trebao biti izvršen prije nekoliko godina, i kvar u HE Plat, doveo do potpunog kraha sistema, i umjesto izvoza Srpska je prinuđena da uvozi struju.

Umjesto što zamajavaju javnost jeftinim trikovima i bajkama o gradnji novih hidroelektrana, Luka Petrović, čelnici Elektroprivrede RS i HET-a, trebali bi da odgovore gdje su do sada bacili desetine miliona maraka, zašto firmi BECG koja ima jednog radnika plaćaju 10-ak miliona maraka za savjetovanje, i zašto nakon par mjeseci propadaju „kapitalne investicije“, kanali, bazeni i objekti koje gradi dvorski neimar Integral-inženjering Slobodana Stankovića, dok objekti građeni u vrijeme stare Jugoslavije traju decenijama? Umjesto stuba i okosnice razvoja, Elektroprivreda Srpske se pretvorila u gubitaša i prćiju vlasti, a jasno je da je krajnji cilj režima prodaja i privatizacija Elektroprivrede Republike Srpske, čime bi se slomila kičma i onemogućio bilo kakav ozbiljniji privredni razvoj i napredak Republike Srpske.

 

Nebojša Vukanović