Популизам и слуге ММФ-а од Менема до данас

Поучна дискусија о популизму и попустима некад и сад…