Ponovo u posjeti kadiji Bosiću – u 70-oj godini izabran za predsjednika Suda

Nije papa i patrijarh, ali izgleda da je doživotni! Milan Bosić u 70-oj godini ponovo je reizabran za predsjednika Osnovnog suda u Trebinju. Danas sam otišao pred Sud i Palatu nepravde da mu čestitam novi mandat, jer je predsjednik skoro 30 godina, od 1992. godine, i ponio mu simbolično bocu vina „kum“ na čestitak.

Pokušao sam od čestitog kadije i predsjednika Suda da dobijem odgovor zašto se privatno druži i ide na piće sa Lukom Petrovićem i čelnicima vlasti, da li to utiče na ishod presuda i da li tako krši propise, ali nije želio da razgovara.

Ako nema pravde za narod, neka nema mira za korumpirane sudije i tužioce.