palpal

Politika mora biti humanija i manje okrutna prema djeci

Diskusija o vladinim prioritetima i odnosu prema mladima