palpal

Policija nas spremno čeka

Policija sa vozilima već došla pred Skupštinu grada Trebinja