palpal

Podsjećanja – Problemi porodice Kuzman

Podsjećanje na prilog o problemima porodice Kuzman i majci dva poginula borca Vojske Republike Srpske kojoj je država isključila struju u skromnoj baraci u kojoj porodica tada stanovala. Nakon emitovanja priloga u Dnevnili BN treći sin Željko je počeo je raditi. Iako je Željko borac prve kategorije koji je 4 godine proveo na ratištu, sada je ostao bez posla u HET-u. Nažalost majka dva poginula borca je dočekala da joj dezerter Ilija Tamindžija da otkaz trećem sinu, jer je politički nepodoban.