Počelo utjerivanje reketa u Trebinju

Uplata solidarnosti Trebinje.jpg

Počelo utjerivanje reketa u Trebinju

Ovih dana na adrese trebinjskih preduzeća počeli su da stižu računi za plaćanje reketa gradonačelniku Lakiju Luki Petroviću. Novoosnovani tzv „Fond solidarnosti grada Trebinja“, na osnovu dokumentacije i završnih računa koji su predati APIF-u i Poreskoj upravi RS, pripremio je Rješenja o plaćanju posebne naknade za solidarnost svim lokalnim preduzećima koja su u 2016. godini imala preko 50 000 maraka prometa. Oni su obavezni da najkasnije do 30-og juna plate reket u visini od 0,5% ukupnog prometa iz prethodne godine. Neke velike kompanije, poput Draškovićevog „Swisslion-a“, trebaju platiti više od 100 000 maraka. O ozbiljnosti Lukinih pravnika i saradnika govori i podatak da se u Rješenju koriste kroatizmi, pa tako između ostalog stoji „temeljem člana“ umjesto u skladu sa određenim članom osnivačkog akta.

U dostavljenim Rješenjima piše da se posebna naknada smatra članarinom, što je u potpusnosti suprotno odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama Republike Srpske koji izračito zabranjuje plaćanje članarine i kaže da je Fondacija pravno lice koje nema članstvo, već je osnivač dužan da obezbjedi imovinu i sredstva za funkcionisanje Fondacije. Pored toga sporna Odluka Skupštine grada Trebinja od 29.12.2016. je u suprotnosti i sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu RS, Zakona o poreskom postupku u RS, Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakonu o porezu na dobit. Sutra ću objaviti cjelokupnu Apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske sa obrazloženjem na 14 strana, iz koje će se jasno vidjeti koje su sve odredbe zakona u Republici Srpskoj prekršene spornom Odlukom Skupštine grada Trebinja o osnivanju Fonda solidarnosti od 29.12.2016. Zbog toga još jednom pozivamo sve privrednike iz Trebinja da budu hrabri i složni, zauzmu jasan stav da neće plaćati reket Luki sve dok Ustavni sud Republike Srpske ne donese Odluku na Zahtjev za ocjenu ustavnosti i zakonitosti sporne Odluke Skupštine grada Trebinja od 29.12.2016. koji sam podnio u martu.

Reketiranje svih firmi čije je sjedište u Trebinju je neviđena drskost i bezobrazluk lokalnog kabadahije Lakija Lučijana Petrovića i njegovih satrapa koji pokušavaju da godišnje otmu 4 000 000 maraka od lokalnih privrednika kako bi kupovali naklonost građana. Paralelno sa reketiranjem preduzetnika, Laki je preko svojih instalisanih predsjednika Mjesnih zajednica počeo para-popis svih građana Trebinja sa ličnim podacima, primanjima, željama i ambicijama, kako bi im na jesen 2018. godine preko novaca iz Fonda solidarnosti ponudio upravo ono što žele.

Jasno je da su uvođenjem Lukinog reketa svi privrednici u Trebinju dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na konkurenciju u ostalim dijelovima Republike Srpske, jer pored svih zakonskih obaveza moraju plaćati i dodatni namet, i tako imati veću cijenu usluga, robe i radova. Skandalozna odluka dodatno će uticati na gašenje privrednih aktivnosti i onemogućiti dolazak bilo kojeg ozbiljnijeg investitora u Trebinje.

Poražavajuće je što se niko od oštećenih nije suprostavio reketiranju, i što većina lokalnih privrednika živi u zabludi da će im Laki refundirati troškove preko namještenih tendera u HET-u i Elektroprivredi RS. Tako je Laki planirao da preko Fonda solidarnosti zaokruži i legalizuje svoju kapilarnu korupciju u koju su uključeni svi, od vlasti, krupnog i sitnog kapitala, do radnika i nezaposlenih građana.

Ubjeđen sam da će Ustavni sud Republike Srpske prihvatiti Apelaciju i spornu Odluku Skupštine grada Trebinja proglasiti nezakonitom i neustavnom, i da će to označiti počatak konačnog kraja unutrašnje okupacije grada.

Nebojša Vukanović