Плате у привреди и администрацији некад и сад

Колика су била издвајања, и колике су биле плате у привреди и администрацији прије рата а какве су данас? Зашто је привреда преоптерећена великом и тромом администрацијом? Небојша Вукановић у Народној скупштини РС пореди однос према привреди прије рата и данас.