palpal

Plate u privredi i administraciji nekad i sad

Kolika su bila izdvajanja, i kolike su bile plate u privredi i administraciji prije rata a kakve su danas? Zašto je privreda preopterećena velikom i tromom administracijom? Nebojša Vukanović u Narodnoj skupštini RS poredi odnos prema privredi prije rata i danas.