Питање за др Ђокића о Градимиру Спрему

Зашто Петар др Ђокић не жели да одговори на нека питања посланика..