palpal

Pismo grupe profesora Univerziteta u Banjaluci

Fakultet-bezbjednosnih-nauka-1.jpg

Prenosimo u cjelosti pismo koje smo dobili od grupe profesora Univerziteta u Banjaluci koja je nezadovoljna odlukom o izboru Predraga Ćeranića u zvanje docenta i imenovanja na funkciju dekana Fakulteta bezbjednosnih nauka

JAVNI POZIV NEKOMPETENTNOJ KOMISIJI IZ BEOGRADA KOJA JE ĆERANIĆA PREDLOŽILA ZA DOCENTA DA SE IZVINE ČLANOVIMA SENATA UNIVERZITETA U BANJA LUCI ZA PREVARU KOJU JE POČINILA

-Kolege iz Beograda javite se naučnim i obrazovnim argumentima i isčistite prevare koje ste učinili-

Komisija koja je predložila Čeranića za docenta nije naučno i obrazovno kompetentna, u sastavu prof dr Radomir Milašinović, redovni profesor, Fakultet bezbjednosti Univerziteta u Beogradu,penzioner,nema izbor za bezbjednosne nauke, predsjednik, prof dr Dragan Simić, redovni profesor, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, nema izbor za bezbjednosne nauke, (magistrirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na temu „Shvatanje mira kod Johana Galtunga,“(1992), a doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu na temu Novi svjetski poredak (1999) i prof dr Saša Mijalković, redovni profesor Kriminalističko policijske akademije, strukovni, interni, fakultetski izbor u zvanje, a ne univerzitetski, (KPA Beograd je javna ustanova, licencirana kao javni fakultet, njeni izbori u zvanja su fakultetski, a ne univerzitetski jer ih nije izabrao Senat i potpisao izbor Rektor), magistrirao je na Fakultetu civilne odbrane Univerziteta u Beogradu (2004) na temu Bezbjednosni aspekti trgovine ljudima, a doktorirao je na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Beogradu (2006) na temu Organizovane ilegalne migracije kao savremeni bezbjednosno-kriminalistički problem, dakle više je kriminalistička oblast, a ne bezbjednosna. Ova Komisija u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta u Banjoj Luci i Pravilnikom o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Banjoj Luci nije kompetentna da naučno, obrazovno i stručno ocjenjuju i vrednuje 13 kandidata koji su se u 6 mjesecu 2016.godine javili na konkurs, a većina imaju sve cikluse obrazovanja iz bezbjednosnih nauka i odbranjene magistarske radnje i doktorske disertacije iz oblasti bezbjednosnih nauka.

Predrag Ćeranić završio je Filozofski fakultet, postdiplomske studije na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci i doktorirao je na privatnom Univerzitetu Slobomir u Bijeljini i na Fakultetu bezbjednosti Univerziteta u Beogradu (2014) godine, gotovo isti doktorati? Komisija mu je mimo Pravilnika vrednovala 130 novinskih članaka, koji nemaju UDK, recenziju i kategorizaciju kako zahtjeva nauka i obrazovanje, Zakon, Pravilnici, što je ptotivno Pravilniku o izboru nastavnika i protivno etičkim standardima u akademskoj zajednici. Mentor za doktorsku disertsciju mu je bio predsjednik Komisije, a član komisije za odbranu doktorske disertacija bio mu je član Komisije za izbor, što govori o njihovoj privatnoj povezanosti, sprezi, ali i diskriminaciji prema drugom i drugačijem. Napravili su organizovanu prevaru članova Senata Univerziteta u Banja Luci, našto je na vrijeme upozoravao redovni profesor Univerziteta u Banja Luci prof.dr Braco Kovačevič i još jedan član Senata. Korupcija je u tome da ih Ćeranić dovede na tezgu na FBN u Banjaluci i uzvrati uslugu za uslugu.

ČLANOVI SENATA UNIVERZITETA U BANJA LUCI,
koji iz poznatih razloga za sada ostaju anonimni