palpal

Pisma Sonje Rubež

Prije nekoliko mjeseci, poslije niza mojih tekstova o pljački Fabrike glinice Birač i pokušajima otimanja Alumine od strane Pavgorda i Zorana Stevanovića, obratila nam se sa nekoliko pisama prozvana Sonja Rubež. Ona je tvrdila da protiv nje vodim hajku, neosnovano napadam nju i njenog supruga, te je prijetila tužbama za klevetu. Prije par dana Policija Srpske je uhapsila Sonju Rubež i njenog supruga, i tako se potvrdila istinitost svega onog što sam objavio.

Kao podsjećanje objavljujem pisma Sonje Rubež, sa nadom i vjerom da će policija na isti način, hapšenjem onih koji su krali narod i državu, uskoro potvrditi istinitost mog pisanja i u ostalim slučajevima i tužbama Luke Petrovića, Ilije Tamindžije, Zorana Tegeltije, Mika Ćurića i ostalih crvenih moćnika….

Nebojša Vukanoviću ,

Ja sam Sonja Rubež ,žena , majka , baka , supruga , kćerka i sestra kao što su to vaša majka supruga, kćerka i sestra u koliko ih imate i zato bi više  trebali razumjeti  uticaj onoga što pišete . Već pet godina me pokušavaju  označiti kao krivca , kriminalca ili bar skrenuti pažnju na mene kako se niko ne bi bavio onim čime treba da se bavi . Vaša javna riječ koja je objavljena predstavlja uvrede i klevete kako za mene tako i  za moju cijelu  porodicu .  I ako je bio red da vi tražite da čujete drugu , moju , stranu priče što vi niste tražili , ja ću vam reći : Nikada u životu , moja porodica i ja nismo bili kriminalci niti smo se bavili kriminalom . Naprotiv , uvijek smo se kao pravnici suprostavljali svakoj nepravdi a kao porodica živjeli  pošteno . Nikada u životu nismo nikog ucenjivali niti smo se bavili takvim poslovima . Nikada u životu nismo bili dio politike niti smo pripadali bilo  kakvim grupacijama i/ili klanovima kako ih vi zovete. Meni, mom sinu i suprugu koji smo pravnici i  advokati nije omogućeno da radimo u ovoj državi ni jedan drugi posao  osim  posla u privatnom sektoru , zbog čega su kao i zbog silnih kleveta i uvreda , moj sin i snaha , dva intelektualca sa završenim renomiranim državnim fakultetima u Beogradu i Novom Sadu , bili prisiljeni da napuste BiH .                                                                                                                             

Svojim pisanjem i iznošenjem neistina vi se pridružujete onima koji besomučno napadaju moju porodicu . Što se tiče navoda o zataškavanju našeg „kriminala “  to su bezočne neistine . Imam više od deset pokrenutih postupaka u kojima tražim da taj ko piše , odnosno daje  takve  informacije , dokaže taj  kriminal , niko još to nije uspio  . Naprotiv , imam sudskih odluka u kojima je suprotno dokazano , da kriminal ne postoji . Ukoliko želite istinu i fer izvještavanje javnosti trebali bi ste provjeriti ono što vam neko dostavi da objavite a prvenstveno bi trebali  provjeriti radnje te , odnosno tih osoba . I ako je jedna od tih osoba koja vam je dostavila ove informacije još u 2013. godini izjavila da „neko mora biti kriv a mene poznaju svi zbog čega će prihvatiti  da je to istina “ ovo više ne vjeruje niko , jer baš ti koji me poznaju znaju da nikada nisam radila takve stvari . Pozivam vas da više ne objavljujete neistine o meni i mojoj porodici niti da nas klevećete na bilo koji način .                                                                                                      

Za sve što smo ja i moja porodica radili  stojimo na raspolaganju svim organima  za bilo kakve odgovore i postupke . Na kraju ću  poželjeti da oni koji su vam dali informacije kao i njihova djeca uvijek imaju onoliko bogatstva i novca  koliko smo mi stekli kriminalom . Neću im poželjeti da budu zdravi onoliko koliko je  istinito ovo što je objavljeno , sada i ranije ,  jer  to ne želim nikom pa ni smrtnim neprijateljima . Želim svako dobro svim ljudima a onaj ko treba da sudi i odlučuje neka sudi , mislim na onoga koga niko ne može ucjenjivati niti potplatiti da nešto uradi .

Sonja Rubež

 

 

          Novo pismo Sonje Rubež

Poslije samo par dana, bivša pravnica Birča i predsjednica Skupštine akcionara Birač AD Sonja Rubež ponovo mi je poslala novo pismo kako bi pojasnila odnose sa predmetnim tužiocem, suprugove pozajmice Alumini i iznijela svoje viđenje i ulogu uperacijama Litvanaca i izvlačenju stotina miliona maraka iz Fabrike glinice. Sonja Rubež i njen suprug Nenad su u međuvremenu, između dva pisma, bili na saslušanju u policiji u sklopu istrage o pljački vijeka i izvlačenju stotina miliona  evra iz Republike Srpske. Opširno pismo prenosim u cjelosti.

 

Dragi Nebojša Vukanoviću,

Moje obaveze mi ne dozvoljavaju niti da se puno prepisujem niti da čitam blogove . Svakom ko piše ono što nije tačno, obratim se kao građanin i advokat da bi mu skrenula pažnju na ono što nije tačno , pa samim tim nije ni u redu . Vama nisam pisala zato što sam nervozna već zato što imam nekih informacija o vama i očekivala sam tako kako sam vam i napisala da ćete staviti svoju majku u moj položaj . No to je vaša stvar . To što vi imate protiv kriminala ja poštujem i podržavam . Međutim , stavljanje u kontekst kriminala , mene i moje porodice nije vam na mjestu . Ne vidim kako smo moj suprug i ja uključeni u blokiranje Alumine kada Pavgord ima svoje advokate , bolje rečeno advokatsku kancelariju iz Banja Luke , koja vodi ovaj postupak i koja postupa u predmetima Pavgorda . Isto tako ne vidim kako smo to moj suprug i ja direktno povezani sa Pavgordom jer smo mi nezavisni i samostalni advokati koji nisu vezani ni za koga pa ni za Pavgord . Sve ovo moguće je provjeriti u sudovima koji postupaju u navedenim predmetima a vi kao novinar imate pravo pristupa informacijama .
Što se tiče sukoba interesa već sam vam odgovorila i da ponovim da ova informacija nije tačna te da sukob interesa reguliše Zakon i nikada ne bi dozvolili da gubimo licencu zbog toga . Dakle , sukoba interesa nema i on ne postoji a mi kao i sud o tome vodimo računa .
U vezi sa pripadnošću pravnom timu Birča , obavještavam vas da sam radila uz pravni tim dok sam bila angažovana kao saradnik stečajnog upravnika . Istovremeno ću vas obavijestiti da ni jedan spor u kojem sam učestvovala sa pravnim timom kao saradnik i moj suprug kao advokat Nenad Rubež , nije presuđen na štetu Birča odnosno nije izgubljen . Radi jasnoće , reći ću vam da moj suprug , advokat Nenad Rubež nije zastupao Birač ni u jednom predmetu koji je vođen ili se vodi protiv UKIO BANKE odnosno Pavgorda . Ovakva situacija je od dana otvaranja stečajnog postupka nad Birčem . Dakle , upravo vodeći računa o sukobu interesa i eventualnim insinuacijama u vezi sa nama ovako je od početka . Naravno , nije zastupao ni Ukio banku niti Pavgord protiv Birča .

U vezi sa predsjedavanjem skupštinom akcionara moram vas uputiti na odredbe Zakona o privrednim društvima koji propisuje zadatak predsjedavajućeg skupštine akcionara . Dakle , na skupštini odluku donose akcionari i oni glasaju , ja kao predsjedavajući niti sam glasala niti sam bila akcionar pa samim tim nisam doprinijela donošenju ovakve odluke . Predsjedavajući skupštine nema pravo da stavi veto – zabranu- na odluku akcionara već samo konstatuje šta su oni odlučili i vodi računa da odluka bude unesena u zapisnik . Obavještavam vas da je Birač prilikom održavanja skupštine akcionara , poziv sa dnevnim redom objavljivao putem berze i dva štampana dnevna lista sa tiražom preko pet hiljada kao i na svojoj web stranici . Dakle , svi koji su željeli da se upoznaju , uključujući i novinare to su mogli . Nadalje , skupština je uvijek imala komisuju za glasanje i brojanje glasova kao i zapisničara i dva ovjerivača zapisnika . U ovakvoj situaciji , odnosno zakonskoj proceduri, predsjedavajući skupštine ima ulogu da saopšti rezultate koje mu komisija za glasanje saopšti i da najavi tačku dnevnog reda vodeći računa o tome da se ne remeti red na sjednici kao i da sve to bude uneseno u zapisnik i da on bude na vrijeme potpisan od zapisničara i dva ovjerivača , akcionara , koji su bili prisutni skupštini . Ovo su zakonske obaveze predsjedavajućeg skupštine koje je Zakon propisao. Svaka odluka donosi se većinom glasova a Birač je bio većinski privatno privredno društvo . Akcionari koji nisu bili saglasni sa odlukom imali su pravo da traže da im se isplati vrijednost njihovih akcija ili da pobijaju odluke ako su za to postojali uslovi . Ni jedan akcionar nije tražio isplatu u vezi sa odlukama ove skupštine niti je pokrenuo bilo kakav postupak protiv ovih odluka a akcionara je bilo oko tri hiljade uključujući Fondove . Kako neko misli da sam ja mogla ili trebala spriječiti ono sa čim su se saglasili akcionari . Na kraju , sve odluke donesene na ovoj skupštini javno su objavljene na berzi i bile dostupne cijeloj javnosti . Sada pitam ja vas i sve koji se bave ovim pitanjem . Koja je moja uloga u svemu ovome ?

Nema potrebe da me podsjećate bilo na šta , ja dobro pamtim a istina i pravda su mi osobine koje posjedujem ne zbog nekog drugog već zbog sebe . Zaloge su upisane od strane advokata iz BanjaLuke i nemam nikakve veze s tim . Napominjem da to nisu advokati koji danas zastupaju Pavgord već sasvim druga kancelarija . Ovo je takođe moguće provjeriti na način da vam izvor informacija dostavi potvrde o registraciji zaloga u čijem donjem lijevom uglu piše ime onoga ko je upisao zaloge iz 2012. godine . Ukoliko vam dostave prave potvrde a ne nešto falsifikovano viđećete ime i prezime onoga ko je to upisao a to nije moje ime čak je i pol drugi . U ostalom možete se obratiti i registru zaloga u Ministarstvu pravde BiH i tamo dobiti prave informacije . I ovđe vam odgovaram da nemam vezu sa Pavgordom a u 2012. godini nisam znala ni da postoji to privredno društvo .
Tačno je Neboojša da nam nije omogućeno da radimo drugi posao osim u privatnom sektoru i to da koristimo svoju pamet i znanje stečeno višedecenijskim radom u profesiji . Mi nismo imenovani niti angažovani da radimo tamo gđe bi platu dobili već je moramo zaraditi što i činimo . Advokat Nenad Rubež vodi predmete i naplaćuje svoj rad . Svake godine ima završni račun koji se zvanično predaje i na ostatak dohotka plaća porez . Dakle , nismo se mi dobro snašli već dobro radimo jer bi snalaženje značilo da dobijamo platu za nešto što nismo uradili ili pak da uzimamo ono što nam ne pripada . Iznosi kojima je advokat Rubež raspolagao uplaćeni su i isplaćeni preko bankovnog računa što vam daje odgovor na pitanje odakle njemu novac . Napomenuću vam da advokat Nenad Rubež od 2003. godine brani mnoge pripadnike vojske Republike Srpske od Haga preko Sarajeva do Banja Luke nadam se da nećete tražiti više detalja .
Nije mi ni smiješno ni površno a pogotovu nije prevarno u vezi navedenog zajma iz razloga koje sam naprijed navela .

Što se tiče imovinskog kartona nije jasno ko je to napravio naš imovinski karton i na osnovu čega . Nismo bez imovine , ali sve što je stečeno zarađeno je ili naslijeđeno od onih koji prije nas nisu prodali niti potrošili u kafani za alkohol . Ipak ste preuveličali taj karton odnosno vaš izvor vas je pogrešno informisao . Možda vaš izvor informacija kada vidi da ima namještaj u stanu ili kući smatra da je to luksuz ali šta ja tu mogu to je sistem vrijednosti koji je različit . Istina možda su i zle namjere kojima se ja neću baviti .

Naprijed sam vam navela da advokat Nenad Rubež ne zastupa Pavgord u predmetima o kojima pišete i to vam ponavljam .

Što se tiče saosjećanja sa porodicama koje rade u toj fabrici moram vam reći da bi trebali pitati onih 90% ljudi koji su radili u fabrici . Sada ja pitam vas i vaš izvor informacija . Koji su to naši lični interesi u vezi sa Aluminom i Pavgordom ? Šta to mi radimo iz ličnih interesa da bi nanili štetu bilo kome a kamo li porodicama radnika Alumine ?

Što se tiče toga da li nam je poznato da bratija preko korumpiranih sudija vodi brutalne i nezakonite postupke , moram vam reći da znamo da postoje sudski postupci ali ne znamo ko je “ bratija “ niti da su sudije korumpirane. Sve ovo iz razloga što ne učestvujemo u tim postupcima niti korupcijama . Ukoliko neko misli da korupcija postoji to mora prijaviti i dokazati , u suprotnom mora snositi odgovornost za vrijeđanje sudija . U vezi sa učešćem Rubeža naprijed sam vam podrobno opisala zakonsku proceduru zbog čega ne bi trebali olako potezati za raznim kvalifikacijama ili pak ako ih već dotičete budite spremni da ih i dokažete i/ili snosite odgovornost za javnu riječ.

U vezi mojih „prisnih “ komunikacija sa tužiocem Svjetlankom Bijelić , obavještavam vas da sam imala komunikaciju kao i svi drugi radnici iz Birča koji su saslušani u svojstvu svjedoka u vezi sa radnjama u Birču . Istina , imala sam još nekoliko komunikacija u kojima sam joj dostavljala dodatnu dokumentaciju i/ili informacije .Sve ovo po odobrenju i uz znanje i saglasnost stečajnog upravnika . Nikada prije niti kasnije nisam imala kontakt sa ovim tužiocem . Znam da je vaš izvor informacija razočaran u to što ovaj tužilac nije naložio moje privođenje ili nešto slično što je on tražio od tužioca , ali za takve radnje mora postojati razlog a ne želja vašeg izvora informacija .

Kao što vidite Nebojša , nije ovđe trebalo da vam dostavljam neke dokaze, trebalo je samo da se više informišete o zakonskim procedurama i da ne vjerujete zlonamjernim izvorima informacija koji vas koriste u namjeri uznemiravanja ljudi koje mrze . Pozvali ste se na ranije pisanje vaših kolega i ako pažljivo pročitate te tekstove viđećete da se oni vrte u krug , od sukoba interesa koji je bio prvi tekst , preko skupštine i ugovora do komunikacije sa tužiocem pa sve opet u krug . Dakle , ako želite da objelodanite informaciju onda bi trebali i sa drugom stranom komunicirati na isti način kao sa „izvorom informacija “ . Ko zna , možda ja imam mnogo zanimljiviju priču o vašem „izvoru informacija“ koja je uz to i istinita ? Ovako koristite neosnovane i spinovane informacije koje su štetne po svakog u lancu . Ukoliko želite da ispunjavate želje vašeg „izvora informacija “ koji je prepoznatljiv , te da preko moje porodice dobijate poene napadajući vlast onda ste na pogrešnom putu i neko vas pogrešno informiše jer mi nismo iz te priče . Nisam ja vama pisala o čojstvu i junaštvu već ono što je istina . Ali kad ste već spomenuli čojstvo i junaštvo vi sigurno znate šta je čojstvo a šta junaštvo pa bi očekivala od vas da se tako i ponašate .
Na kraju ću vam ponoviti da je moje vrijeme dragocjeno i da nemam vremena za ovakva pisanja i čitanja te da me ne uznemiravate niti klevećete pisanjem nečega što nije istinito . Nemam više vremena ni da odgovaram na vaša pitanja tako da me ni to ne pozivate . Nanosite mi štetu i zato je najbolje da prestanete sa tim jer se ja ne bojim bilo čega i zato uvijek idem do kraja . Nemam namjere da se sukobljavam sa vama ali ću uvijek preduzeti sve mjere za svoju zaštitu i zaštitu svoje porodice .
Meni ne znači ništa da ovo objavite ili ne ali svakako mislim da će biti najbolje da sa dignitetom završimo ovu priču i izdignemo se iz balta u kojem vaš „izvor informacija “ obitava cijeli svoj život .

Advokat Sonja Rubež