palpal

Operacije Luke Petrovića i ađutanta Brkovića

Trebinje uskoro treba da dobije novi tržni centar, na prostoru bivše kasarne Luka Vukalović u centru grada, u kome će biti veliki prodajni centar dvorskskog KORT marketa. Operaciju trgovine gradskim zemljištem izvodi, a ko drugi, do gen-sek Luka Petrović, preko svog ađutanta Lazara Laza Brkovića i  firme Segment. Luka je naredio kumu i gradonačelniku Miku Ćuriću da iseli i ustupi gradski Poslovni inkubator kako bi se umjesto njega gradio tržni centar. Sve je do detalja razrađeno jer je trgovina gradskim i državnim zemljištem jedan od unosnijih biznisa čelnika režima. Ipak pohlepni moraju znati da niko, pa ni oni koji misle da su svemoćni, ne smiju sijeći gradski park i zelene površine. Opširnije u video prilogu ..

Pogledajte kako je poslanica SNSD-a Valerija Lakić park u bivšoj kasarni naziva malim „drvoredom“ koji treba posjeći kako bi se gradila benzinska pumpa a potom i tržni centar KORT marketa.

 

 

 

Nebojša Vukanović