Одлуке на бази заузетих ставова

Дискусија о стању у банкарству Републике Српске, некажњеном криминалу и пропасти банака, као и паралелама са комунистичким временом…