Odluke na bazi zauzetih stavova

Diskusija o stanju u bankarstvu Republike Srpske, nekažnjenom kriminalu i propasti banaka, kao i paralelama sa komunističkim vremenom…