Odgovor švajcarske ambasade na upit o poslovanju Batagona

             Prenosim u cjelosti odgovor koji sam dobio od Ambasade Švajcarske u Sarajevu na pitanje vezana za poslovanje firme „Batagon international AG“ iz Cuga!

       Poštovani gospodine Vukanović,

Zahvaljujemo na Vašem mailu u vezi s kompanijom Batagon koja je registrovana u Švajcarskoj.

Švajcarski privredni registar je javna baza podataka koja sadrži glavne informacije o registrovanim kompanijama u Švajcarskoj i istoj možete pristupiti putem sljedećeg linka: https://www.zefix.ch/en/search/entity/welcome

Švajcarska očekuje od švajcarskih kompanija koje posluju u inostranstvu da posluju u skladu sa zakonima zemlje domaćina, ali i sa švajcarskim zakonima.

Međutim, na nadležnim organima u Bosni i Hercegovini je da u slučaju sumnje ispitaju da li su poduzete radnje suprotne zakonima zemlje. Švajcarske vlasti nemaju ovlasti da provode bilo kakve istrage izvan Švajcarske. Stoga Vam predlažemo da se obratite nadležnim organima u BiH. S obzirom da između zemalja postoji bilateralni sporazum o policijskoj saradnji i međunarodnoj pravnoj pomoći, uvjereni smo da nema nikakvih smetnji za saradnju nadležnih organa iz BiH i njihovih kolega iz Švajcarske.

S poštovanjem,

Sanela Ademović
Policy Advisor on Trade, Culture and Education

Swiss Embassy in Bosnia and Herzegovina
Zmaja od Bosne 11
zgrada RBBH, objekat B
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina
Phone: +387 33 275 850
+387 33 275 855
+415 84 852 662
Fax:     +387 33 570 120
www.eda.admin.ch/sarajevo

Vaša ekselencijo,

Uz izraze najdubljeg poštovanja molim Vas, ukoliko ste u mogućnosti, da mi odgovorite na nekoliko pitanja koja su vezana za kupovinu Fabrike Alumina, koju je u prošle sedmice kupila švajcarska kompanija „Batagon“, a od velikog su značaja za javnost Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

Firma „Batagon international AG“ iz Cuga kupila je prošle sedmice potraživanja od Vlade Republike Srpske, i tako postala većinski vlasnik kompanije „Alumina“. Postoji mnogo kontroverzi vezanih za ovu kompaniju, a ja sam, kao poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, prije nekoliko dana posjetio sjedište „Batagona“ u Cugu kako bi se uvjerio o kakvoj se firmi radi.

Vlada i instirucije Republike Srpske uporno odbijaju da odgovore na pitanje ko su stvarni vlasnici „Batagona“, jer postoji osnovana sumnja da se radi o operaciji pranja novca, i da je „Batagon“ samo paravan kako bi pojedini političari, tajkuni i moćnici iz Srpske, čiji se identitet krije, prljavim novcem kupili preko Batagona velike kompanije i prirodne resurse u Republici Srpskoj.

Molim Vas da mi odgovorite, ukoliko ste u mogućnosti, da li je Dalibor Matić, koji se formalno vodi kao odgovorno lice i osnivač „Batagona“, osuđivan u Švajcarakoj zbog privrednog kriminala? Ko su stvarni vlasnici i osnivači firme “ Batagon international“ Iz Cuga, čiji je identitet sakriven od javnosti?

Od velikog je interesa javnosti u Republici Srpskoj i BiH da građani i radnici Alumine saznaju odgovore na ova pitanja, jer su kompanije „Birač“ i “ Alumina“ ranije otišle u stečaj zbog pranja i izvlačenja novaca od strane bivših vlasnika iz Litvanije, koji su optuženi za zloupotrebe i teška krivična djela, kojim je Republika Srpska oštećena za milijardu maraka.

Unaprijed Vam se zahvaljujem na odgovorima i podršci u rješavanju važnih pitanja za građane Republike Srpske i BiH.

S poštovanjem,

Nebojša Vukanović,

narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske