Odgovor na Tužbu trebinjskog Rona Džeremija

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U TREBINJU

TUŽILAC: Dejan Tarana

Tuženi: Nebojša Vukanović

Tužba za klevetu vrijednost spora 5 000 KM

 

ODGOVOR NA TUŽBU

   

    U potpunosti odbacujem sve navode iz Tužbe, smatram da je ona neosnovana i nedopustiva jer tužilac nije ispunio osnovne preduslove i odredbe Zakona o kleveti neophodne za pokretanje Tužbe za klevetu. Od Osnovnog suda u Trebinju tražim da u potpunosti odbaci Tužbu kao neosnovanu i nedopuštenu, te da od tužioca nadoknadi sve troškove sudskog postupka.

 

                                                                      OBRAZLOŽENJE

 

Želim Sudu da  izrazim prigovor  jer Tužba nije dostavljena tuženom u skladu sa odredbama Zakona o parničnom postupku, koji predviđa da se Tužba tuženom dostavi lično, ili da se tužilac obavjesti i preuzme Tužbu u pisarnici Suda kako bi u blagovremenom roku od 30 dana mogao pripremititi i napisati odgovor. Iako sam u više navrata Sudu skrenuo pažnju na kršenje Zakona i odredbi ZPP-a, jer se protiv mene pred Osnovnim sudom u Trebinju vodi desetak sudskih procesa po tužbama lokalnih moćnika za klevetu, uporno se Tužbe za klevetu ostavljaju na moju kućnu adresu roditeljima, iako Sud zna da ja već 4 godine radim i boravim u Sarajevu.

Smatram da je Tužba za klevetu tužioca Dejana Tarane u najmanju ruku sramna i licemjerna, jer je tužilac pravosnažno osuđen presudom Osnovnog suda u Trebinju od 26.05.2015. godine, koji je potrvdio Okružni sud u Trebinju 7.12.2015. godine kaznom od 6 mjeseci zatvora i proglašen je krivim zbog počinjenog Krivičnog djela Proizvodnja, posjedovanje i prikazivanje dječije pornografije iz člana 200 Krivičnog zakona Republike Srpske. Naime tužilac Dejan Tarana je snimao seksualni odnos koji je imao sa maloljetnicom iz Trebinja, koja je tada imala 16 godina, i kasnije je taj snimak objavljen na internetu i javnosti, a maloljetnica je imala niz problema i na kraju je tužioca Dejana Taranu prijavila policiji, koja je po službenoij dužnosti protiv njega podigla Krivičnu prijavu, po kojoj je i osuđen pravosnažno.

 

Dokazi: Presude Osnovnog i Okružnog suda u Trebinju po kojoj je tužilac Dejan Tarana osuđen na kaznu zatvora zbog proizvodnje, posjedovanja i distribucije dječije pornografije

 

Činjenica da me tužilac neosnovano tuži zbog toga što sam ga poredio sa porno glumcem Ronom Džeremijem, a da je nedavno osuđen na kaznu zatvora pod 6 mjeseci zbog dječije pornografije predstavlja vrhunac licemjerstva, beščašća i bezobrazluka. Umjesto da ćuti i okaje grijehe zbog svojih sramnih postupaka, a iz presude je jasno vidljivo da je on ne samo obljubio i snimao seks sa maloljetnicom, već joj je oduzeo stvari, istjerao je iz svoje kuće u Kočelima gdje su imali odnos, ponižavao je i tjerao da gola ide kući,  a potom njenog dečka policajca obavjestio da mu je djevojka imala seks s njim, pokazuje da se radi o krajnje nemoralnoj, iskvarenoj i podmukloj osobi koja nema, ili ne bi trebala da ima, nikakav ugled u javnosti jer je vršila najnemoralnija djela. Umjesto toga on sada traži naknadu štete jer mu je neko tobože povrijedio ugled i čast poredivši ga sa Ronom Džeremijem. Kakvu ugled i čast može imati neko ko je osuđen za pedofiliju i dječiju pornografiju?

Sud treba da ima u vidu, što se jasno može vidjeti i iz teksta koji sam objavio i koji je tužilac dostavio kao dokaz, da je tužilac Tarana prvo mene javno uvrijedio kritikujući moje pisanje, i da sam ja svojim tekstom samo odgovorio na njegove komentare, pokušaje omalovažavanja, diskreditacije i uvrede. Ukoliko smatra da sam ga oklevetao poređenjem sa Ronom Džeremijem, tužilac je takođe imao mogućnost da u skladu sa članom 8 Zakona o zaštiti od klevete zatraži objavu Demantija, ako smatra da sam rekao nešto neistinito, što je jedan do preduslova za podizanje Tužbe za klevetu. Tužilac to nije iskoristio, pa smatram da je Tužba zbog toga i nedopuštena.

Tužilac je javna ličnost koja je u prošlom sazivu bio i odbornik u Skupštini grada Trebinja, ali se povukao prije kraja mandata zbog pravosnažne presude i počinjenog Krivičnog djela dječije pornografije. Činjenica da je tužilac bio odbornik SDS-a, a da je nakon toga podržao kandidaturu za gradonačelnika Luku Petrovića, radio mu usluge keteringa i promocije a Petrović dolazi iz suprotnog političkog tabora, jasno govori o kakvoj se moralnoj ličnosti radi. Apsolutno je moje pravo da odgovorim na uvrede i pokušaje diskreditacije od strane tužioca Tarane, i da je isuviše blago porediti ga sa Ronom Džeremijem i nazivati voajerom. Ron Džeremi ne snima tajno maloljetnice, koje mu govore da prestane sa snimanjem i preklinju ga da ne emituje porno snimak, već se profesionalno bavi snimanjen porno filmova sa punoljetnim damama koje dobrovoljno pristaju na seks, snimanje i prikazivanje video materijala erotskog sadržaja. Dakle Ron Džerermi je daleko pošteniji i moralniji, časno i odgovorno radi svoj posao koji mu je donio novac i slavu, za razliku od Tarane koji mimo volje snima seks sa maloljetnicama, čak svojim daljim rođakama, a nakon toga ih maltretira, ponižava i mimo njenog znanja i volje emituje sporni snimak u javnosti.

Dostavljanje vjenčanih matičnih listova kao dokaz da se radi o tobože porodičnoj moralnoj osobi jer hipokrizija. Smatram da Sud ima prost zadatak, i da presude za dječiju pornografiju govore mnogo više od bilo kakvih riječi.

Tražim od Suda da odbaci Tužnu kao nedopuštenu, neosnovanu i neargumentovanu, i da oslobodi tuženog plaćanja bilo kakve naknade,a da tužilac snosi sve troškove postupka.

 

 

 

Tuženi:

Sarajevo, 16.7.2018.                                      Nebojša Vukanović