palpal

Od feudalno-mafijaškog u robovlasnički sistem

Jedna analiza ekonomskog sistema u Republici Srpskoj..