palpal

Obiljezeno 22 godine od osnivanja Hercegovackog korpusa