palpal

Obavještenje o naknadi za nezaposlene borce u Trebinju

U toku je Poziv gradske uprave Trebinja za prijavu nezaposlenih demobilisanih boraca Vojske Republike Srpske koji imaju pravo na jednokratnu godišnju novčanu naknadu. Svi demobilisani borci 1, 2 i 3 kategorije koji su nezaposleni i imaju prebavilište u Trebinju imaju pravo na jednokratnu pomoć, a rok za prijavu je 10.1.2019. godine. Poziv je do sada objavljen samo na oglasnoj tabli gradske uprave, pa su me demobilisani borci zamolili da objavim poziv kako bi njihovi saborci na vrijeme mogli prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i zahtjev predati do 10-januara, kada je krajnji rok.

Borci treba da dostave Rješenje o boračkoj kategoriji iz Boračke organizacije, Uvjerenje o mjestu boravka i Potvrdu Zavoda za zapošljavanje da su nezaposleni, broj tekućeg računa te popuniti određeni formular.