O uzrocima kraha javnog sektora – diskusija Đorđa Vučinića

Pogledajte diskusiju Đorđa Vučinića o stanju u javnom sektoru gradskih javnih preduzeća i programu rada javnih preduzeća u 2021. godini.