O štetnosti izgradnje malih hidroelektrana

O štetnosti izgradnje malih hidroelektrana, uništavanju prirode i zloupotrebama ministra energretike Petra Đokića..