O stanju u Nacionalnom parku Sutjeska – duel sa Tamindžijom

Novi duel i rasprava sa Ilijom Tamindžijom oko stanja u Nacionalnom parku Sutjeska…