palpal

O domaćem krivosuđu, kadijama i Dušanovom zakoniku

Pregled disusija o pravosuđu i namještenim sudskim procesima, kako zavesti pravdu i red…