Nova donacija HET-a za Prointer

Uprkos krizi i velikim problemima u poslovanju, gubicima koji se mjere u desetinama miliona maraka,  smanjenim platama radnika i minusu na računu, Uprava Hidroelektrana na Trebišnjici ne prestaje sa prebacivanjem novaca na račune dvorskih kompanije bliskih vlastima.

Tako je prije nekoliko dana donesena Odluka da se za usluge iznajmljivanja poslovne štampe kompaniji Prointer prebaci skoro 80 000 maraka bez PDV-a, ili preko 90 000 maraka sa plaćenim porezom. Prointer je od HET-a poslednjih godina dobio više unosnih poslova, od nabavke informatičke opreme, softvera, računara do iznajmljivanja štampača i poslovne štampe, a sve preko leđa radnika koji iz godine u godinu imaju manja primanja i uslove rada. Radnicima se smanjuju plate i od njih se traži solidarnost kako bi bilo više novaca da se oni prebacuju na račune privilegovanih i bogatih.

 

Nebojša Vukanović