Spisak novih radnika RiTE Gacko - prvi dio

Spisak radnika koji su bez konkursa primljeni u RiTE Gacko - prvi dio

Čitaocima objavljujemo prvi dio spiska radnika, srodnika lokalnih moćnika te članova SNSD-a, manjim dijelom SPRS i DNS-a, koji su nedavno bez konkursa primljeni u RiTE Gacko

Сектор zаштита
Служба заштите одпожара
Број:______________________
Гацко,_______________године

ПОТВРДА ПРИСУСТВА РАДНИКА ОБУЦИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕОД ПОЖАРА
Назив обуке: Обука из области заштите од пожара
Датум:
21.03 и 22.03.2017год. Обука по Програму бр:
13-И-10176 од 17.12.2015.године Трајање обуке:
2 часа по термину Обуку спровела Комисија за обуку и тестирање према Рјешењу бр:13-И-2894 од 16.03.2017.год.
ИЗЈАВА РАДНИКА: Потврђујем да сам присуствовао програму обуке из области заштите од пожара
Ред. бр. Презиме, (очево име), име радника Својеручни потис радника Датум обуке
1.
Марковић Милоша Ранко
СПРС
2. Лучић Спасоја Милка
3. Грчић Здравка Александра СНСД (ИЗБОРНА ЛИСТА)
4. Додеровић Милоша Душан СНСД
5. Буха Владимира Љиљана СНСД
6. Глоговац Вукашина Данка СНСД
7. Лажетић Неђа Мирјана
8. Буха Душана Бобан СНСД
9. Ковачевић Милутина Предраг СНСД
10. Кошутић Ранка Радован СНСД (ИЗБОРНА ЛИСТА)
11. Милошевић Данила Обрад
12. Левић- Вуковић Живорада Бојана СНСД
13. Кандић Обрена Добрила СНСД
14. Ковач Ненада Александра СНСД (ДЈЕВОЈКА ТЕХ РУКОВОДИОЦА РУДНИКА АТЕЉЕВИЋА)
15. Стајић Чеда Радан СНСД
16. Мастиловић Радислава Драгана
17. Тепавчевић Косте Синиша СНСД
18. Бован Милована Игор СПРС
19. Куљић Добрислава Ољег СПРС (БРАТ ИЗВРШНОГ ДИРЕКТОРА Огњена Куљића)
20. Шаровић Радована Љубиша СПРС
21. Топаловић Јова Здравко СНСД
22. Шуковић Здравка Мијодраг СНСД
23. Вуковић Васиља Милан СНСД
24. Бјелогрлић Реље Драгана
25. Стањевић Микоте Мира СНСД
26. Маљевић Неђо Маја
27. Тепавчевић Божидара Драгана СНСД
28. Мандић Андрије Јелена
29. Антељ Радована Ведрана СНСД
30. Трифковић Владимира Николина
31. Филиповић Милимира Сања СПРС
32. Рончевић Драгана Драгица СНСД
33. Бјелоглав Милете Радан СНСД
34. Радуловић Панта Миљан
35. Црногорац Рајка Оливера
36. Шупић Обрада Миленка
37. Шупић Милана Наташа СНСД
38. Стајић Сретена Зорица СНСД
39. Братић Душана Свјетлана СПРС
40. Тијанић Веселина Марко
41. Бајовић Божидара Весна СНСД
42. Митрић Драгољуба Драгица
43. Вучуревић Небојше Милица СНСД

Prijavi se da dobijaš vijesti na Facebook profilu. Klikni na LIKE dugme ispod

ˇ

----------KRAJ