Ništa se na političkoj sceni nije promijenilo 100 godina

Pročitao sam pismo Petra Kočića o seljacima i njihovim problemima 1910. godine, i nažalost do sada se ništa nije promijenilo…