Nebojša Vukanović u Dnevniku RTV BN 1.8.2018. o aferi falsifikator

 

Prilog iz Dnevnika TV BN 1.8.2018. Nebojša Vukanović o klijentima iz Zapisnika trebinjskog falsifikatora Vukašina Papovića