palpal

Ne usvaja se zakon da ne pokisne predsjedavajuća

Diskusija o poljoprivredi, uzrocima propasti Robnih rezervi Srpske, Farmalenda, Poljoprivrednog dobra u Gacku i Nevesinju, te šaljiva opaska na prekide predsjedavajuće