Nastavlja se sudski progon, blokade i pljenidbe

Drskost i bezobrazluk trebinjskih kadija prelazi sve granice, a sudski progon se nastavlja. Iako sam Ljubu Vukoviću platio sve troškove duševnih bolova, suđenja i vještačenja sa kamatama, iako sam platio i 1000 maraka dodatne kazne jer nisam uputio adekvatno izvinjenje po ocjenama trebinjskih kadija, progon i besmisleno kažnjavanje se nastavlja. Kao legalista koji poštuje državu, ali ne korumpirane kadije, plaćam sve kazne i presude i postupam po odlukama, iako su sramne i besmislene, suludo kažnjavanje se nastavlja.

Mara Milidragović je donijela novi „Zaključak“ kojim se izriče nova kazna od 1 500 maraka, na Zahtjev Ljuba Vučkovića i njegovog advokata Juga Milanovića,  a na njen Zaključak nemam pravo Žalbe. Milidragović je već Rješenjem blokirala prethodnu platu u iznosu od 1000 maraka u korist Ljuba Vukovića, te donijela drugo Rješenje o prinudnoj naplati  u iznosu od 29 500 maraka, a sa poslednjim „Zaključkom“ ukupno me je oglobila sa 32 000 maraka za samo mjesec dana!?

Sramni organizovani progon nedostojnih kadija i sluga režima se nastavlja, a izjava Ilije Tamindžije na poslednjoj sjednici Narodne skupštine RS da ja nemam para da plaćam sudske presude i pita se odakle mi novac da izvršavam presude jasno govori o namjerama i organizovanosti režima da me finansijski iscrpe, uz podršku kontrolisanog pravosuđa, kako bi odustao od ukazivanja na devijacije i društvene problnjme. Sramno je što pravosuđe, sudovi i tužilaštva, umjesto zaštite progone građane, štiteći i amnestirajući prestupnike, i što svojim ponašanjem pokazuju da su produžena ruka režima.

Mogu kako hoće ali neće dokle žele!

 

Nebojša Vukanović